Utbildning EBR Besiktningsman Helikopter

Tillsammans med SSÉ Consulting är stolta över att erbjuda utbildningen EBR Besiktningsman Helikopter som möjliggör helikopterbesiktning av elnätet.

Att flyga över kraftledningar är ett effektivt sätt att regelbundet besikta för att få information eller upptäcka eventuella skador, både omedelbart och förebyggande. Denna praxis används för att säkra elleveransen och för att lokalisera och åtgärda potentiella problem i tid.

Väder och vind påverkar kraftledningar och helikopterbesiktning möjliggör snabba och precisa inspektioner över stora områden på kort tid.

Utbildningen inkluderar både teori och praktiska flygövningar med en besiktningsobservatör. Efter avslutad utbildning har deltagarna kunskap om inspektion och driftbesiktning samt dokumentation genom Lineinspektor, som är ett mycket effektivt verktyg vid flygbesiktningar.

Är du intresserad av att utveckla din verksamhet med flygbesiktningar?

Kontakta oss för mer information
Besiktning med helikopter