Koronabesiktning – tjänsten för kostnadseffektivt förebyggande underhåll av nätstationer

Svensk Linjebesiktning är en oberoende helhetsleverantör av besikningstjänster för el- och telenät. Med en verksamhet som täcker över hela Sverige och fler än 40 verksamma medarbetare, kan vi leverera unika tjänster och erbjuda spetskompetens till svenska nätägare som vill ha en oberoende kontroll av sitt nät. Att våra kunder känner sig nöjda och säkra med våra tjänster och service är mycket viktigt för oss. Efter 30 år i branschen har vi skaffat oss lång erfarenhet och många nöjda kunder!

Koronabesiktning – en helt ny metod som sparar tid och pengar för våra kunder

För nätägare är det avgörande att förebygga och förhindra avbrott och akutåtgärder eftersom det både är kostsamt för nätägaren och skapar stor frustration hos abonnenter. Därför är det viktigt att tidigt identifiera fel och proaktivt åtgärda dem – innan ett haveri är ett faktum! Svensk Linjebesiktning är helt ensamma om att kunna erbjuda besiktning av spänningssatta nätstationer med Korona-sensor; marknadens mest träffsäkra och kostnadseffektiva metod för att tidigt identifiera defekter i nätstationer.

coronabesiktning

Fördelar med Koronabesiktning av nätstationer jämfört med andra metoder

Det finns olika metoder för att lokalisera fel vid nätstationer men vår nya tjänst har många unik fördelar:

  • Koronabesiktning kan utföras på en spänningssatt nätstation, dvs. nätstationen kan fortsatt vara i drift under inspektionen. Detta sparar både tid och pengar för nätägaren!
  • Koronabesiktning identifierar exakt vilka komponenter i nätstationen som är defekta. Defekter i ändavslut och andra komponenter ger upphov till partiell urladdning (PD-aktivitet) och UV-ljus som synliggörs med hjälp av koronasensorn.
  • Den PD-aktivitet och UV-ljus som förekommer i defekta komponenter och som över tid leder till ozon, korrosion och nedbrytning av polymerer, är synlig med koronasensorn ett par år innan haveri uppstår. Koronabesiktning är därför den perfekta tjänsten för nätägare som vill arbeta förebyggande med välplanerade underhållsåtgärder.
  • De fel som hittas klassificeras enligt forskninginstitutet EPRI’s rekommendationer så att nätägaren vet vilka fel som behöver åtgärdas omgående, inom 6-12 månader respektive planeras in för framtida åtgärder.
  • Resultatet som koronasensorn infångar ger en exakt lokalisering av var fel finns och med hjälp av bilder kan vi förmedla en precis dokumentation som möjliggör en snabb reparation.
  • All data, inklusive rekommenderade åtgärder, kan skickas till kund via e-post utan onödiga väntetider.
  • I samband med en Koronabesiktning genomförs även en ockulär besiktning av nätstationens skick samt termografering av samtliga komponenter i stationen.

Vi vill se fler nöjda abonnenter i kundundersökningar

Vi vet hur viktigt nöjda kunder är för el-leverantörer. Strömavbrott är kostsamt för nätägare och skapar stort missnöje hos abonnenten. Med vår nya tjänst kan vi tidigt identifiera brister i nätstationen som därmed kan åtgärdas kostnadseffektivt i god tid innan avbrott uppstår. Besiktningen utförs på spänningssatt nätstation och påverkar inte abonnenten.

Kontakta oss, vi vill gärna berätta mer.

RING 0620-832 00 ELLER MAILA OSS