Svensk Linjebesiktning erbjuder ny besiktningstjänst med UV och IR sensorer

Svensk Linjebesiktning är en oberoende besiktningspartner och levererar opartisk undersökning av el, telenät och järnvägsinfrastruktur till våra kunder för att på så sätt reducera avbrott och annan problematik på linjerna.

Tillsammans med världsledande leverantörer har vi utvecklat en helt unik besiktningstjänst baserad på UV och IR sensorer. Dessa hjälper oss att upptäcka skadlig P D aktivitet i komponenterna samt utföra termografering. Tack vare denna nyutvecklade tjänst kan vi erbjuda ett ännu mer förebyggande, kostnadseffektivt och säkert arbete. I våra besiktningar med den nya sensorn har vi sett oerhörd träffsäkerhet och förebyggt flera akuta behov.

Svensk Linjebesiktning är först i världen med att utveckla en tillförlitlig metod att applicera coronabesiktning på nätstationer. Metoden gör det möjligt att med hjälp av coronasensor identifiera, och dokumentera, defekter i nätstationer som därmed kan kontrollerat kan åtgärdas innan avbrott uppstår.

Vi vill se fler nöjda abonnenter i kundundersökningar

Vi vet hur viktigt nöjda kunder är för el-leverantörer. Strömavbrott är kostsamt för nätägare och skapar stort missnöje hos abonnenten. Med vår nya tjänst kan vi tidigt identifiera brister i nätstationen som därmed kan åtgärdas kostnadseffektivt i god tid innan avbrott uppstår. Besiktningen utförs på spänningssatt nätstation och påverkar inte abonnenten.

Kontakt oss, vi vill gärna berätta mer.

RING 0620-832 00 ELLER MAILA OSS