Så här började allt
– med stolpar och elnät

Att besiktiga el- och telenät har vi gjort sedan mitten på 90-talet. Men då gjorde vi det som en sidoverksamhet under namnet Hundskolan. Allt började dock ännu tidigare när, dåvarande Statens Hundskola, utbildade hundar som kunde hitta röta i trästolpar. Hundarna såldes sedan till Televerket som själva utförde besiktningarna. När Staten avvecklade sitt intresse i Hundskolan privatiserades verksamheten och vi började med besiktningsuppdrag i stället för att sälja verktyget, hunden.

2008 gick vi från att vara Iris Hundskola till Svensk Linjebesiktning AB, med huvudkontor i Sollefteå. Det som en gång var en sidoverksamhet har under det senaste decenniet växt till en verksamhet som omsätter runt 50 miljoner. Vi besiktigar nu el- och telenät runt hela Sverige för nätägare som vill ha en oberoende kontroll av sitt nät.

Idag fortsätter vi resan framåt med vårt senaste redskap; drönare.
Våra ca 40 medarbetare är verksamma över hela Sverige.

Säg hej! till vår personal.

Michael Eriksson – VD
070-208 72 60

Fredrik Svensson
Arbetsledare EL
Utbildare EBR helikopterobservatör
070-220 05 29
Branschvana över 20 år

Ola Melin
Arbetsledare El
Helikopterobservatör
070-697 05 08
Branschvana över 20 år

Lars Nilsson
Arbetsledare Tele Syd
070-248 33 14
Branschvana över 20 år

Lars Salthammer
Arbetsledare Tele Nord
070-333 79 42
Branschvana över 9 år

Jennie Frank Bergman
Ekonomi
070-549 20 42

Andreas Berg
Besiktningstekniker
073-507 00 06
Branschvana över 4 år

Benny Alvin
Besiktningstekniker
Helikopterobservatör
070-131 84 70
Branschvana över 10 år

Björn Bengtsson
Besiktningstekniker
073-323 07 99
Branschvana över 6 år

Carina Persson
Besiktningstekniker
070-539 49 00
Branschvana över 10 år

Conny Brink
Besiktningstekniker
073-445 45 02
Branschvana över 20 år

Conny Torstensson
Besiktningstekniker
070-328 63 79
Branschvana över 9 år

Daniel Grindeland
Besiktningstekniker
070-551 48 90
Branschvana över 8 år

Fred Olsson
Besiktningstekniker
070-861 95 62
Branschvana över 20 år

Göran Petersson
Besiktningstekniker
Ordf. SECO lokal
070-553 92 12
Branschvana över 20 år

Hampus Funke
Besiktningstekniker
Helikopterobservatör
070-383 42 96
Branschvana över 12 år

Hans Karlsson
Besiktningstekniker
070-374 17 44
Branschvana över 11 år

Jens Hellström
Besiktningstekniker
Helikopterobservatör
070-618 29 65
Branschvana över 20 år

Jerker Lindström
Besiktningstekniker
070-515 44 26
Branschvana över 13 år

Johan Eriksson
Besiktningstekniker
070-355 58 69
Branschvana över 10 år

Kenneth Blixt
Besiktningstekniker
070-530 42 01
Branschvana över 20 år

Kenneth Karlsson
Besiktningstekniker
070-520 35 47
Branschvana över 10 år

Marcus Wassel
Besiktningstekniker
073-817 99 44
Branschvana över 4 år

Martin Renman
Besiktningstekniker
070-236 93 30
Branschvana över 20 år

Mats Sundström
Business Development Manager UAV
Helikopterpilot
Besiktningstekniker
070-527 66 67
Branschvana över 6 år

Mika Norlin
Besiktningstekniker
070-565 91 00
Branschvana över 20 år

Mårten Gustavsson
Besiktningstekniker
073-406 66 26
Branschvana över 20 år

Niclas Cederholm
Besiktningstekniker
073-716 34 92
Branschvana över 11 år

Simon Rundqvist
Besiktningstekniker
070-305 67 23
Branschvana över 4 år

Stefan Andersson
Besiktningstekniker
070-241 85 81
Branschvana över 10 år

Stefan Johansson
Besiktningstekniker
070-217 72 01
Branschvana över 14 år

Stefan Svensson
Besiktningstekniker
070-580 28 03
Branschvana över 20 år

Sten Abrahamsson
Besiktningstekniker
Helikopterobservatör
070-215 17 91
Branschvana över 20 år

Thomas Cederholm
Besiktningstekniker
070-637 31 25
Branschvana över 20 år

Tomas Lodén
Besiktningstekniker
070-685 70 53
Branschvana över 10 år

Tommy Pettersson
Besiktningsman ?
070-+47 90 79 84 76
År i branschen över 20 år

Toni Kindh
Besiktningstekniker
Helikopterobservatör
070-307 55 76
Branschvana över 16 år

Viktor Rosén
Besiktningsman
073-942 04 17
År i branchen 11 år