Vi är specialisterbesiktning

Besiktning av luftlinjer (stolpar) går besiktningsteknikern hela linjesträckan som skall besiktigas till fots. Alla kontrollpunkter(vanligtvis stolparna) registreras i en fältdator. Han kontrollerar stolparnas tillstånd avseende lutning, stagning, isolatorer mm. Vi kontrollerar också linjegatans tillstånd avseende röjningsbehov, olämpliga byggnadsplaceringar mm.

Besiktning av jordtag. Det görs i form av kontrollmätning med brygg- och tångmetoden. Saknar ni värden på era jordtag gör vi givetvis även förstagångsmätning med full dokumentation. Allt underlag registreras i en fältdator.

Besiktning av transformatorstationer. Vi besiktigar både mark- och stolpstationer enligt alla besiktningstyper, tillsyn, drift och underhållsbesiktning. Allt underlag registreras i en fältdator. Besiktning av stationerna görs med fördel i samband med annan besiktning i området. Besiktningen kan även genomföras med Coronasensor.

Besiktning av kabelskåp. Vi gör tillsyn-, drift och underhållsbesiktning av alla kabelskåpstyper. Allt underlag registreras i en fältdator. Om så önskas byts kabelskåpslåsen mot nya EBR-lås. Besiktning av stationerna görs med fördel i samband med annan besiktning i området.

Driftbesiktning från helikopter, drönare eller mark. Vi har fyra anställa som är utbildade som observatör i helikopter. Vi vill gärna ha ansvaret för hela uppdraget, d.v.s. vi väljer helikopterbolag. Eftersom vi står för kvalitén på underlagen vill vi också ha en samarbetspartner som flyger med rätt erfarenhet. Driftbesiktning från mark görs precis som besiktning av luftlinjer gåendes läng hela linjesträckningen. Allt underlag, registreras i en fältdator.

Rötskadebesiktning av stolpar görs med traditionell metod. Det vill säga genom petning, bankning och friläggning(grävning) runt stolpen i marknivå. Det är fortfarande den bästa metoden för att upptäcka rötangrepp på stolparna. Allt underlag registreras i en fältdator. Vi har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt med olika tekniska undersöknings instrument men än så länge finns ingen som fungerar tillfredställande. Säkraste metoden är en erfaren besiktningstekniker från Svensk Linjebesiktning AB.

Termografering av kabelskåp och transformationsstationer. Vi har utrustning för att kontrollera eventuell varmgång. Allt underlag registreras i en fältdator. Besiktningarna görs med fördel under den kalla delen av året och då i samband med annan besiktning som drift eller underhållsbesiktning.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Till toppen