Svensk Linjebesiktning erbjuder unik drönarbaserad besiktningstjänst

Svensk Linjebesiktning är en oberoende besiktningspartner och levererar opartisk undersökning av el, telenät och järnvägsinfrastruktur till våra kunder för att på så sätt reducera avbrott och annan problematik på linjerna.

Vi ligger ständigt steget före! Förutom vårt markbaserade och helikopterbaserade arbete, har vi tillsammans med världsledande leverantörer utvecklat en drönare utrustad med UV och IR-sensorer. Tack vare denna drönarburna utrustning kan vi erbjuda våra kunder ett ännu mer kostnadseffektivt och miljövänligt arbete. UV sensorn gör det möjligt att tidigt identifiera defekter som ännu inte är synliga för det mänskliga ögat. Exempelvis partiell urladdning som skapar ozon och kemiska processer, vilket bryter ner både komponenter av metall och polymerer om man inte åtgärdar. Förutom UV är sensorn utrustad med en infraröd sensor som upptäcker elektriskt läckage och bristfälliga komponenter samt en optisk kamera.

Kontakta oss, vi vill gärna berätta mer

RING 0620-832 00 ELLER MAILA OSS

Vi vill se fler nöjda abonnenter i kundundersökningar

Vi vet hur viktigt nöjda kunder är för el-leverantörer. Strömavbrott är kostsamt för nätägare och skapar stort missnöje hos abonnenten. Med vår nya tjänst kan vi tidigt identifiera brister i nätstationen som därmed kan åtgärdas kostnadseffektivt i god tid innan avbrott uppstår. Besiktningen utförs på spänningssatt nätstation och påverkar inte abonnenten.