Kvalité & säkerhet

Oberoende besiktningspartner kvalitetssäkrar vi ert nät

Vår fokus ligger på besiktning, därför är besiktningsmännens kompetens viktig för oss, till skillnad från de företag som har besiktning som bisyssla. Vi har minst en kompetenshöjande utbildning av all personal varje år.
Vi har dessutom ett eget kvalitétssystem där vår kvalitétsansvarige  gör kontroller av genomförda besiktningar i fält.

Dokumentation är viktigt för oss

Med varje besiktning, oavsett skala, medföljer en fullvärdig och beskrivande dokumentation över vad vi gjort och samt  en specificerad lista över punkter som måste åtgärdas.

Vi gör det extra som krävs

I samband med besiktningen kan enklare åtgärder utföras om så önskas, t.ex. uppsättning stagmarkeringar, uppsättning varningsskyltar, sträckning av stag (utan omläggning). */EBR, Elbyggnadsrationalisering, är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar på 0,4-145 kV.

Med bred kompetens och mångårig erfarenhet hos personalen klarar vi av många olika uppdrag

  • Besiktning av luftlinjer(stolpar) enligt EBR*

  • Besiktning av jordtag enligt EBR

  • Besiktning av transformatorstationer enligt EBR

  • Besiktning av kabelskåp enligt EBR