Svensk Linjebesiktning AB
Storgatan 108 B
881 40 SOLLEFTEÅ
Telefon 0620-832 00

Loading...
Tjänster 2017-10-02T11:45:26+00:00
  • Besiktning av luftlinjer(stolpar) enligt EBR*

  • Besiktning av jordtag enligt EBR

  • Besiktning av transformatorstationer enligt EBR

  • Besiktning av kabelskåp enligt EBR

  • Driftbesiktning från helikopter eller mark

  • Rötskadebesiktning av stolpar

  • Termografering av kabelskåp och transformationsstationer

Högsta nivån på kvalité
och säkerhet

Som oberoende besiktningspartner kvalitetssäkrar vi ert nät

Vår fokus ligger på besiktning, därför är besiktningsmännens kompetens viktig för oss, till skillnad från de företag som har besiktning som bisyssla. Vi har minst en kompetenshöjande utbildning av all personal varje år.

Vi har dessutom ett eget kvalitétssystem där vår kvalitétsansvarige  gör kontroller av genomförda besiktningar i fält.

Dokumentation

Vi har mycket god vana från de vanligaste
besiktningsprogrammen på marknaden

Med varje besiktning, oavsett skala, medföljer en fullvärdig och beskrivande dokumentation över vad vi gjort och samt en specificerad lista över punkter som måste åtgärdas.

Vi gör det lilla extra

Med små medel kan vi förändra mycket

I samband med besiktningen kan enklare åtgärder utföras om så önskas, t.ex. uppsättning stagmarkeringar, uppsättning varningsskyltar, sträckning av stag (utan omläggning).

*/EBR, Elbyggnadsrationalisering, är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar på 0,4-145 kV.