Vårt mål och vision!

Vår vision är att bli nordens största besiktningsbolag på el- och telenät.

Att växa inom el- och telenätsbesiktning samt att alltid ligga i bräschen vad gäller tekniskt kunnande, identifiera och utveckla nya möjligheter inom el- och telenätsbesiktning.

Så här började allt – med stolpar och elnät

Att besiktiga el- och telenät har vi gjort sedan mitten på 90-talet. Men då gjorde vi det som en sidoverksamhet under namnet Hundskolan. Allt började dock ännu tidigare när, dåvarande Statens Hundskola, utbildade hundar som kunde hitta röta i trästolpar. Hundarna såldes sedan till Televerket som själva utförde besiktningarna. När Staten avvecklade sitt intresse i Hundskolan privatiserades verksamheten och vi började med besiktningsuppdrag i stället för att sälja verktyget, hunden.

2008 gick vi från att vara Iris Hundskola till Svensk Linjebesiktning AB, med huvudkontor i Sollefteå. Det som en gång var en sidoverksamhet har under det senaste decenniet växt till en verksamhet som omsätter runt 50 miljoner. Vi besiktigar nu el- och telenät runt hela Sverige för nätägare som vill ha en oberoende kontroll av sitt nät.

Våra ca 40 medarbetare är verksamma över hela Sverige.

Linjebesiktning AB är en oberoende helhetsleverantör och partner inom besiktning och kvalitetskontroller av el- och telenät.

Vi står för det vi gör

Vi levererar genomgående hög kvalitet, gedigen kompetens kombinerad med lång erfarenhet som bygger förtroende på sikt.

Det lönar sig med all säkerhet