Svensk Linjebesiktning AB
Storgatan 108 B
881 40 SOLLEFTEÅ
Telefon 0620-832 00

Områden 2017-06-14T09:38:02+00:00

Besiktning av luftlinjer(stolpar)

går besiktningsteknikern hela linjesträckan som skall besiktigas till fots. Alla kontrollpunkter(vanligtvis stolparna) registreras i en fältdator. Han kontrollerar stolparnas tillstånd avseende lutning, stagning, isolatorer mm. Vi kontrollerar också linjegatans tillstånd avseende röjningsbehov, olämpliga byggnadsplaceringar mm.

 

Besiktning av jordtag

görs i form av kontrollmätning med brygg- och tångmetoden. Saknar ni värden på era jordtag gör vi givetvis även förstagångsmätning med full dokumentation. Allt underlag registreras i en fältdator. Om så önskas byter vi gamla järnklämmor mot nya, allt för att få godkända värden, mot en för er så liten kostnad som möjligt.

 

Besiktning av transformatorstationer

Vi besiktigar både mark- och stolpstationer enligt alla besiktningstyper, tillsyn, drift och underhållsbesiktning. Allt underlag registreras i en fältdator. Besiktning av stationerna görs med fördel i samband med annan besiktning i området.

 

Besiktning av kabelskåp

Vi gör tillsyn-, drift och underhållsbesiktning av alla kabelskåpstyper. Allt underlag registreras i en fältdator. Om så önskas byts kabelskåpslåsen mot nya EBR-lås. Besiktning av stationerna görs med fördel i samband med annan besiktning i området.

 

Driftbesiktning från helikopter eller mark

Vi har fyra anställa som är utbildade som observatör i helikopter. Vi vill gärna ha ansvaret för hela uppdraget, d.v.s. vi väljer helikopterbolag. Eftersom vi står för kvalitén på underlagen vill vi också ha en samarbetspartner som flyger med rätt erfarenhet.

Driftbesiktning från mark görs precis som besiktning av luftlinjer gåendes läng hela linjesträckningen. Allt underlag, både från helikopter och mark, registreras i en fältdator.

 

Rötskadebesiktning av stolpar

görs med traditionell metod. Det vill säga genom petning, bankning och friläggning(grävning) runt stolpen i marknivå. Det är fortfarande den bästa metoden för att upptäcka rötangrepp på stolparna. Allt underlag registreras i en fältdator.

Vi har deltagit i ett flertal utvecklingsprojekt med olika tekniska undersöknings instrument men än så länge finns ingen som fungerar tillfredställande. Säkraste metoden är en erfaren besiktningstekniker från Svensk Linjebesiktning AB.

 

Termografering av kabelskåp och transformationsstationer

Vi har utrustning för att kontrollera eventuell varmgång. Allt underlag registreras i en fältdator. Besiktningarna görs med fördel under den kalla delen av året och då i samband med annan besiktning som drift eller underhållsbesiktning.